De autorijschool voor 't Gooi en omstreken.

Pakket 1

€1239,-

Pakket 1 bestaat uit 20 lesuren, een tussentijdse toets en eerste praktijkexamen, inclusief auto. Daarnaast bieden wij de optie om de betaling te voldoen in 2 termijnen*.

Pakket 2

€1639,-

Pakket 2 bestaat uit 30 lesuren, een tussentijdse toets en eerste praktijkexamen, inclusief auto. Daarnaast bieden wij de optie om de betaling te voldoen in 2 termijnen*.

Beide pakketten zijn inclusief een tussentijdse toets bij het CBR.

De tussentijdse toets (TTT) is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen; het kan je helpen om eventuele nervositeit weg te nemen. Een examinator van het CBR beoordeelt je rijvaardigheid. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen. Je instructeur rijdt mee. De TTT duurt even lang als een rijexamen. Na afloop van de toets krijg je een advies over de examenonderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden. Als je de bijzondere manoeuvres in de TTT voor de auto goed uitvoert, krijg je vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgend examen. Voorwaarde is wel dat je in het bezit bent van een geldig theoriecertificaat B.

De vier fases van je rijopleiding

De praktijklessen zijn onderverdeeld in vier fases.

1. Bediening van het voertuig
Van de juiste zithouding tot het schakelen.

2. Voertuigbeheersing
Van hellingproef tot het fileparkeren, de bijzondere verrichtingen.

3. Verkeersdeelneming
Van het berijden/benaderen van gelijkwaardige kruisingen tot het in- en uitvoegen en berijden van snelwegen.

4. Informatieverwerking
Van navigeren tot gevaarherkenning.

De onderdelen van iedere fase staat ook vermeld op de leskaart en jouw vorderingen worden dus keurig bijgehouden op deze persoonlijke leskaart.

Evaluatie

Na afloop van iederen les zullen we ook een kort evaluatiemoment hebben over hoe de les is verlopen en krijg je al te horen wat we de volgende les gaan behandelen.